logo TRAX
Trax na świecie

W Traxa można grać według standardowych zasad na dwa różne sposoby zwane: Limited i Unlimited Trax. Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis razem z dwoma niestandardowymi wariantami: Loop Trax i Lucky Trax.

Unlimited Trax

Unlimited Trax jest najprostszą formą tej gry spotykaną zarówno na turniejach jak i na nieformalnych spotkaniach. Zważając na fakt, że w tej grze nie ma planszy i można używać dowolnej, nieograniczonej liczby płytek, gra jest kontynuowana do chwili, gdy jeden z graczy wygra. Czas trwania gry jest nieistotny.

Najdłuższa gra podczas turnieju trwała 87 kolejek i użyto w niej aż 227 płytek! Jednak tak długie gry nie często się zdarzają. Większość kończy się przed użyciem 64 płytek, a 99% gier kończy się zanim 128 płytka zostanie wyłożona (tj. dwa zestawy Traxa). Jeżeli jednak chcesz być pewny, że nie zabraknie Ci płytek podczas gry, a nie chcesz inwestować w dodatkowy zestaw Traxa, możesz grać w Limited Trax.

Trax unlimited

Limited Trax

Limited Trax jest rozgrywany na ograniczonej powierzchni. Po ułożeniu 8 rzędów pionowo lub poziomo, nie wolno już dodawać żadnych płytek w tym kierunku. W przykładzie po lewej stronie, gra osiągnęła już limit 8 rzędów poziomo, więc nie można już dołożyć żadnej płytki po lewej lub prawej stronie Traxa. Pionowo jednak tylko siedem rzędów zostało ułożonych, więc Trax może być rozszerzony o jedną płytkę w górę lub w dół. Kiedy limit został już osiągnięty zarówno pionowo jak i poziomo, kolejne płytki mogą być układane w kwadracie 8x8 (jak pokazano w przykładzie po lewej na szarym tle) według znanych zasad. Jeżeli żaden z graczy nie wygra zanim wszystkie 64 płytki zostaną wyłożone lub żaden z nich nie ma już możliwości ruchu, grę uznaje się za zakończoną (remisem).

Trax limited

Inne wersje gry

Loop Trax

W tej wersji zasady zostały uproszczone i już nie układa się najdłuższej linii. Grę wygrywa ten, kto ułoży największą pętlę. Może to być wariant Limited lub Unlimited, jednak ta druga opcja jest w tym przypadku ciekawsza.

Lucky Trax

Jeżeli dwóch graczy o różnych umiejętnościach i doświadczeniu często gra przeciw sobie i jeden z nich prawie zawsze wygrywa, można wprowadzić element losowy.

Jednym ze sposobów jest rozpoczęcie gry umieszczając wszystkie płytki w woreczku. Na początku każdej kolejki każdy z graczy ostrożnie wyciąga płytkę ruchem „prosto do siebie”. Następnie wykłada płytkę dokładnie w takim położeniu, w jakim została wyciągnięta z woreczka. (Nie wolno płytki przekręcać.)

sześć możliwych położeń płytki

Sześć możliwych położeń płytki TRAX

Innym sposobem jest przypisanie numeru od 1-6 do każdej z możliwości (tak jak pokazano poniżej.). Na początku każdej kolejki gracze rzucają kostką, aby wylosować jedno z podanych położeń płytki. Płytka musi być wyłożona właśnie w takim położeniu.

Użycie kostki w grze pozwala uniknąć sporów, jakie mogą się pojawić, kiedy gracz wyciągnie płytkę niedokładnie w kierunku „prosto do siebie”. Inną zaletą tej wersji jest również to, że każdy z graczy wyciągnie prawdopodobnie równą liczbę łuków i linii prostych. Podobnie dzieje się w przypadku pierwszej metody (losowanie płytki z woreczka). W standardowej grze natomiast zwykle więcej wykłada się łuków niż linii.

Każdy z podanych wyżej sposobów gry Lucky Trax dotyczy tylko pierwszej z losowanych płytek w jednej kolejce. Miejsca przymusu, które powstały w konsekwencji pierwszego ruchu są uzupełniane według ogólnie przyjętych zasad.