logo TRAX
Trax na świecie

PASJANS
9 (lub 16) płytek Trax

Cel gry: utworzenie kwadratu 3x3 lub 4x4, w którym wszystkie płytki połączone są linią o jednym kolorze.

1. Wybierz losowo 9 płytek i ułóż je w stos tak, aby tylko pierwsza płytka była widoczna.

2. Wyłóż pierwszą płytkę na stół; kolejne płytki muszą być przenoszone ze stosu na stół w tej samej pozycji tzn. tą samą stroną i w tym samym ułożeniu (nie wolno obracać płytki).

3. Przenieś ze stosu drugą płytkę i ułóż ją obok pierwszej tak, aby ich krawędzie łączyły się, a kolory były dopasowane; płytek nie wolno odwracać ani obracać (wyjątek patrz zasada 5)

4. Wszystkie kolejne płytki muszą być wykładane zgodnie z następującymi zasadami:
a) płytki muszą być wykładane na polu kwadratu 3x3 (nie wolno wyłożyć czwartej płytki w rzędzie);prawidlowe zagranie

Płytki muszą być wykładane na polu kwadratu 3x3 (nie wolno wyłożyć czwartej płytki w rzędzie)b) wszystkie płytki muszą do siebie pasować tzn. linie łączące się na brzegach muszą być w tym samym kolorze;
c) płytki muszą być wykładane na stół w takim samym położeniu w jakim były ułożone w stosie (wyjątek patrz zasada 5);prawidlowe zagranie

Płytki muszą być wykładane na stół w takim samym położeniu w jakim były ułożone w stosie,
więc płytka która jest teraz zagrywana może być położona tylko w oznaczonych miejscach5. Tylko w dwóch sytuacjach można płytkę obrócić lub odwrócić:
a) jeżeli zostało utworzone miejsce przymusu w każdym miejscu przymusu trzeba natychmiast ułożyć kolejną płytkę;
b) jeżeli nie jest możliwe wykonanie ruchu zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4;

6. W celu ułożenia układanki należy utworzyć ciągłą czerwoną lub białą linię, która przechodzi przez wszystkie płytki w kwadracie;rozwiązanie

Przykład prawidłowo ułożonego pasjansu7. Kiedy już nauczyłeś się układać kwadrat 3x3, spróbuj ułożyć większy: 4x4 z 16 płytek zgodnie z tymi samymi zasadami;

Wskazówki:

1. Przy kwadracie 4x4, zamiast układać płytki w stos, możesz wybierać je losowo z woreczka.

2. Kiedy wykładasz jedną płytkę na stół, odsłaniasz kolejną, kiedy ułożone są w stos, a to stanowi źródło ważnych informacji!

3. Spróbuj tak wykładać płytki, aby nie tworzyć miejsca specjalnie dla kolejnej płytki ze stosu i abyś mógł wyłożyć ją gdziekolwiek zechcesz;

4. Układankę Trax 3x3 można ułożyć w połowie przeznaczonego na to czasu; zależy to od Twojej strategii! Trax 4x4 jest trudniejszy i do ułożenia tej układanki potrzebna jest nie tylko dobra strategia, ale również dużo szczęścia.